Bauke onderzoekt hoe Hoorn80 energiezuiniger kan

,

Graag stellen we u voor aan Bauke de Heer (22) uit Hoorn. Als student Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar onderzoekt hij voor het project Hoorn80 Energiepositief (HN80E+) de mogelijkheden om het gas- en warmteverbruik op het terrein te optimaliseren.  Alle bedrijven op Hoorn80 zullen door Bauke worden uitgenodigd om een aantal vragen, nodig voor het onderzoek, te beantwoorden. Wij hopen van harte dat u massaal meedoet.

Er wordt 10 miljoen m3 gas verbruikt op Hoorn80

Het project Hoorn80 Energiepositief is al enkele jaren in volle gang.  Het project is tot nu vooral gericht op besparen op stroomverbruik en minder op het reduceren van aardgas, terwijl er jaarlijks de enorme hoeveel van 10 miljoen m3 gas wordt verbruikt op het terrein. Willen we Hoorn80 energiepositief maken, zal ook de huidige warmtestructuur op het terrein flink geoptimaliseerd moeten worden.

Bij een goede medewerking van de bedrijven op het terrein zullen de uitkomsten van het gas en warmteonderzoek u beter inzicht geven in hoe u kunt besparen. En wat de mogelijkheden zijn om dit samen te organiseren. Bauke: “Door het delen van restwarmte tussen twee bedrijven kan al snel veel geld worden bespaard en worden bijgedragen aan een schoner milieu; een win-winsituatie. Het is maar een klein voorbeeld, wat er allemaal nog op grote schaal mogelijk is, moet uit het onderzoek blijken.”

Bauke doet zijn onderzoek onder begeleiding van de ECWF, de uitvoerder van het project dat ondersteund wordt door de gemeente Hoorn en de Hoornse Ondernemers Compagnie. Om uiteindelijk de meest effectieve en rendabele oplossingen te kunnen adviseren, is het van belang om energiegegevens op individueel bedrijfsniveau te verzamelen.

Meedoen is simpel

Vanaf eind januari gaat Bauke de bedrijven benaderen met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Het gaat om vragen over het huidige energieverbruik en de warmte-installaties. Ook zal Bauke later een aantal bedrijven bezoeken. Het wordt zeer op prijs gesteld als u Bauke wilt ontvangen in uw bedrijf. Hij staat ook open voor ideeën en suggesties en beantwoordt graag uw vragen over het onderzoek. Hij is te bereiken via deheerbauke@gmail.com.

Bauke de Heer vraagt ondernemers op Hoorn80 naar om hun medewerking.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek in ons aller belang! U wordt automatisch op de hoogte gehouden en ontvangt in februari per mail of per brief de vragenlijst. Uw medewerking draagt bij aan de ambitie om Hoorn80 meer energie te laten opwekken dan dat we met elkaar verbruiken!

Uitnodiging workshop duurzame toekomst Hoorn80: 18 september 14.00 uur – stadhuis

, ,
Het project Hoorn80 Energiepositief wil Hoorn80 meer energie laten opwekken dan de bedrijven nu samen verbruiken. Een natuurlijke batterij, in de vorm van een futuristische vulkaankrater voor de kust, zou het bedrijventerrein nog sneller energieneutraal kunnen maken.  

Toekomstmuziek of straks werkelijkheid?

In april 2019 hebben vier multidisciplinaire ontwerpteams hun tanden on die opgave voor Hoorn 80 gezet tijdens een intensieve workshopweek. In het rapport ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit’ – hebben deze teams vier sprankelende en uitdagende ideeën uitgewerkt.   Wij nodigen u van harte uit voor de presentatie van kansrijke ideeën die gerealiseerd zouden kunnen worden – en een discussie daarover – tijdens een inspirerende workshop: 18 september in de raadszaal aan de Nieuwe Steen 1 te Hoorn
Aanvang 14.00 uur, inloop 13.45 uur – Ingang aan de achterzijde van het stadhuis
RSVP: uw naam, aantal personen en wie u vertegenwoordigt naar info@ecwf.nl o.v.v. toekomstvisie. 
De middag wordt rond 16.00 uur afgesloten met een borrel. 

Meer informatie over de workshop en andere acties om het bedrijfsleven 
in West-Friesland te verduurzaam vindt u hier

Nu online: Ontwerpkracht bedrijventerreinen als toekomstvisie voor verduurzamen Hoorn80

, ,

Nu online: brochure ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit’ – met Hoorn80 als voorbeeld.

Toekomstschetsen als onderlegger voor vervolgstappen van Hoorn80 energiepositief. Projectgroep gaat dit in het najaar 2019 bespreken met de ondernemers.

De energietransitie staat hoog op de agenda: de overheid wil dat we in 2050 allemaal zijn overgestapt op duurzame energie, zonder CO2-uitstoot. Dat betekent dat we daar nu toch echt aan moeten beginnen. Bedrijventerreinen verbruiken veel energie en zijn daarom belangrijke spelers in deze transitie. Over de technische mogelijkheden is al veel bekend, maar wat nog ontbreekt is een visie op hoe een energiepositief bedrijventerrein er over tien jaar uit kan zien. Een andere ‘missing link’ is de koppeling van deze verduurzaming aan meer ruimtelijke kwaliteit. Want als je dan toch gaat sleutelen aan bedrijventerreinen, doe het dan zo dat je ook meteen een aantrekkelijkere omgeving creëert voor werknemers en bezoekers.

In april 2019 hebben vier multidiscipli­naire ontwerpteams hun tanden in die opgave gezet tijdens een intensieve workshopweek op bedrijven­terrein Hoorn80.

Op uitnodiging van BNA Onderzoek werkten vier teams onder de leiding van de BNA-bureaus Adriaan Jurriëns architecten, Buro Moon, Script Architecture en Strikwerda van den Heuvel architecten een week lang aan de vertaalslag van relevante informatie naar concrete plannen. De architecten werden daarbij ondersteund door landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en waterexperts.

De ontwerpteams werden aan de ene kant gevoed met lezingen van verschillende experts, aan de andere kant kregen ze ook feedback van de ondernemers op het terrein. De energietransitie is namelijk een enorme opgave voor zowel bedrijven als parkmanagement, die vraagt om het stapelen van oplossingen en om een goede onderlinge af­stemming. De teams onderzochten ondertussen hoe de nodige energiemaatregelen gekoppeld kunnen worden aan een aangenamer verblijfsklimaat en het beter functioneren van het terrein als geheel.

Aanpak vanuit collectieve kracht

De toekomstschetsen die uit de werkweek zijn voortgekomen, beschrijven welke nieuwe vormen van energie gebruikt zouden kunnen worden, hoe dat eruitziet, en welke verbeteringen dit oplevert voor de publieke ruimte en de verbindingen met de omgeving. Hoorn80 is gebruikt als voorbeeld, omdat hier nu al meters worden gemaakt met de energietransitie. Maar de duurzame plannen die voor dit terrein zijn gemaakt, zijn ook bedoeld om andere bedrijventerreinen te inspireren.

Alle ontwerpvoorstellen zijn anders, maar er is ook een grote gemene deler: dat is de collectieve aanpak. Samenwerken aan een duurzamere toekomst in plaatselijke of regionale energiecoöperaties komt in alle plannen voor, en wordt ook door de experts die bij deze studie waren betrokken, genoemd als een sleutel tot succes.

De studie krijgt in het najaar doorwerking: Bedrijventerrein Hoorn80 wil samen met de betrokken ontwerpers nadenken over een integrale energievisie voor het terrein.

De studie was een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, Kortman duurzame gebiedsontwikkeling, gemeente Hoorn, Parkmanagement Hoorn, werd mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Atelier X (ministerie van BZK) en de Hoornse Ondernemers Compagnie, en werd mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric, Deen Supermarkten en MOOI Noord-Holland.

U kunt het document hier downloaden. http://hn80epositief.nl/wp-content/uploads/2019/07/Ontwerpkracht-voor-bedrijventerreinen-toekomstschets-voor-Hoorn80.pdf

Samen zonnepanelen inkopen = samen geld verdienen

, , ,

Collectieve inkoopactie bedrijventerreinen Hoorn van start

De Hoornse ondernemersverenigingen, de gemeente en het bedrijfsleven bundelen de krachten met een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Door samen in te kopen gaan ondernemers veel geld en energie besparen. De deelnemers betalen straks veel minder aan hun energierekening en besparen ook nog eens fors op de inkoop en installatie.

Samen doen = samen geld verdienen.

Ook de financiering kan worden geregeld via zonneleasen. Deze inkoopactie begon op Hoorn 80 en wordt nu uitgebreid naar alle bedrijventerreinen in Hoorn!

Meer deelnemers = meer besparen!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met de Energie Coöperatie West-Friesland, uitvoerder van het project Hoorn energiepositief.

Neem contact op:

info@ecwf.nl

0229 – 71 43 10

De ECWF neemt u alle rompslomp uit handen en regelt ook de subsidie als u daar recht op heeft.

Wees geen dief van uw eigen portemonnee; doe mee!

De inschrijftermijn eindigt op 30 september waarna de aanbesteding begint. De realisatie is voorzien in het 1e kwartaal 2019.

Breek! Heel ondernemend Hoorn energiepositief! En besparen maar!

, ,

Nog een paar dagen!

En dan worden alle ondernemers op de bedrijventerreinen in Hoorn uitgenodigd om mee te doen aan de collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Het project ‘energiepositief’ begon op Hoorn 80. Breek: Het wordt nu uitgebreid naar heel Hoorn: om te beginnen met de uitdaging om zoveel mogelijk platte daken van zonnepanelen te voorzien. Voor bedrijven betekent dit een buitenkans! Niet alleen wordt er structureel bespaard op de energierekening. De collectieve inkoop betekent ook nog eens een besparing van 10-15 procent op de investering.

Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF – voert het project uit) kan ook de financiering regelen. Ook bij financiering besparen de deelnemers direct op de energierekening.

Het Noordhollands Dagblad pakt dit positieve nieuws als eerste op en bracht op het op woensdag 1 augustus de voorpagina!

Ondernemers die niet willen wachten op uitnodigingbrief kunnen nu al contact op nemen voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak: 0229 – 71 43 10 of info@ecwf.nl 

Hieronder de complete tekst van het artikel in het Noordhollands Dagblad van verslaggever Eric Molenaar – met dank:

De collectieve inkoopactie van zonnepanelen op het Hoornse bedrijventerrein Hoorn 80 wordt uitgebreid naar alle bedrijventerreinen in Hoorn. Zo’n negenhonderd bedrijven krijgen binnenkort een uitnodiging op de mat om mee te werken aan het project Hoorn Energiepositief. 

Het is de bedoeling dat uiteindelijk op bedrijventerreinen meer energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt.

Energie-Coöperatie West-Friesland (ECWF) coördineert de actie, op verzoek van de gemeente Hoorn.

De ECWF is een initiatief van de regionale ondernemersverenigingen en werkt zonder winstoogmerk. Zij is ook de drijvende kracht achter het zonnepanelenproject op Hoorn 80, dat al in een vergevorderd stadium is.

Directeur Gerard Fit van de ECWF vertelt dat voor dertien panden van grote bedrijven hier inmiddels SDE-subsidie is toegekend (Stimulering Duurzame Energieproductie). Die krijgen in totaal 13.000 panelen op hun daken.

Behalve deze dertien bedrijfspanden op Hoorn 80 zijn er nog zo’n vijftien kleinere bedrijven die met het project willen ’meeliften’. Collectieve inkoop kan 10 tot 15 procent schelen in kostprijs. Gerard Fit van Energie-coöperatie West-Friesland denkt dat er uiteindelijk op 30 tot 35 panden zonnepanelen zullen komen.

Begin september worden verschillende leveranciers benaderd voor een offerte, anderhalve maand later valt het definitieve besluit en begin volgend jaar kunnen de panelen er op.

Van de uitbreiding van het project verwacht Fit dat op andere bedrijventerreinen al snel 30 tot 40 bedrijven zich zullen aanmelden, te beginnen op terrein Westfrisia.

Het project ’Hoorn 80 Energiepositief’ gaat ondertussen door als pionier op dit gebied. Eerder al werd hier veel bespaard door bedrijven die grootscheeps ledverlichting aanschaften. ,,Op 25 projecten realiseerden we een besparing van 600.000 kWh’’, zegt Fit. ,,Wie de laatste vijf jaar alleen kapotte lampen heeft vervangen, kan 60 tot 70 procent energie besparen en heeft zijn investering over het algemeen binnen drie jaar terugverdiend.’’

Een volgende stap is het onderzoeken van de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen, een leidingnet met water dat door bij voorbeeld aard- of restwarmte op temperatuur is gebracht.

,,We inventariseren hoe veel warmte bedrijven gebruiken en waarvoor. Er zijn ook bedrijven op Hoorn 80 die juist warmte over hebben. De ambitie is er. Op een gegeven moment liggen alle daken vol en brandt overal ledverlichting, maar zijn we nog niet energiepositief. We doen het stapje voor stapje en wat werkt kunnen we ook toepassen op andere terreinen. Hoorn 80 is een terrein met wat grotere bedrijven. Het energieverbruik is zo’n 16 procent van wat heel Hoorn gebruikt. De andere bedrijventerreinen zijn samen zo’n twee keer zo groot. In totaal zijn de bedrijventerreinen goed voor 40 procent van het totale Hoornse energieverbruik.’’

Een snelle rekensom leert Fit dat 80 hectare Hoornse bedrijfsdaken geschikt is voor zonnepanelen. ,,De beperking is vaak het geld. Het moet rendabel zijn. Voor bedrijven die liever op de productievloer investeren, is er de mogelijkheid van financial lease. Dan word je na vijftien jaar eigenaar en betaal je direct al minder dan wat je aan besparing realiseert.’’