“Hoorn 80 voorbeeld voor andere bedrijventerreinen.”

,

Op de website van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord aandacht voor Hoorn 80 Energiepositief. In een interview zegt Siem Dam van B&S: “Met Hoorn 80 willen we graag het voorbeeld zijn voor anderen bedrijventerreinen in ons land. En dat moet, want de druk op ons klimaat wordt steeds groter.” Interessant genoeg het hele artikel hier te delen.

Collectieve aanpak verduurzaming Hoorn 80 geeft energie

 

door NHN | nov 9, 2018 | Testimonials NHN

Nu is de tijd voor ondernemers om te investeren in zonnepanelen, isolatie en LED-verlichting. Daarvan is Siem Dam, directeur van B&S uit Hoorn overtuigd. ,,Op dit moment zijn er interessante subsidiemogelijkheden. De vraag is hoe lang die er nog zijn. Dus waarom zou je de verduurzaming van je bedrijf uitstellen tot je straks wordt gedwongen door de overheid?’’

B&S is al sinds 1980 gevestigd op bedrijventerrein Hoorn80. Het bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in het ombouwen van auto’s voor mensen met een lichamelijke beperking, heeft dit jaar geïnvesteerd in isolatie en Ledverlichting. In 2019 komen daar zonnepanelen bij. De investering in duurzame energietechnieken gebeurt collectief op het bedrijventerrein. Daarbij worden de ondernemers ondersteund door verschillende subsidieregelingen en initiatieven die bedrijventerreinen groener willen maken.

Bedrijventerrein wordt energieleverancier

Een daarvan is het grootschalig verduurzamingsproject Bedrijventerreinen Energiepositief BE+. Dit nationale initiatief wil 250 van de 3.500 Nederlandse bedrijventerreinen in vijf jaar verduurzamen zonder dat het de cashflow van de individuele ondernemers aantast. De Hoornse locatie aan het IJsselmeer behoort tot de eerste tien kandidaten. Hoorn80 heeft als doel om binnen vijf jaar méér energie te leveren dan het verbruikt. Dit is een enorme kans voor de 200 bedrijven op het terrein om te verduurzamen en flink te gaan besparen op hun energierekening.

,,Het energieverbruik van Hoorn 80 staat momenteel gelijk aan dat van tienduizend huishoudens”, vertelt Cees Brinkman van Ontwikkelingsbedrijf NHN. ,,Er kan dus een enorm resultaat behaald worden als je daar gaat stimuleren het energieverbruik terug te brengen, zelf op te wekken en zelfs zover gaat dat ondernemers energie overhouden. Verduurzamen is bovendien in het belang van de vastgoedeigenaren en ondernemers zelf. Daarom is onze oproep: pak dit als ondernemers nu samen op, voordat over een aantal jaar de gaskraan wordt dichtgedraaid. Voor het verduurzamen zijn verschillende regelingen beschikbaar. Kansrijke initiatieven kunnen onder meer een beroep doen op de subsidieregeling van het programma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW). Met dergelijke bijdragen kunnen ondernemers ondersteuning ontvangen en daardoor gezamenlijk komen tot investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. Veel maatregelen zijn vaak al in vijf tot zeven jaar terug te verdienen.’’

Collectief onderhandelen

Subsidies geven een duw in de goede richting. Dat kan B&S Siem Dam beamen. ,,Mensen moeten eerst getriggerd en gestimuleerd worden. Het had op ons bedrijventerrein nog wel wat voeten in aarde voordat de trein ging lopen. Dit jaar is via Parkmanagement Hoorn geïnventariseerd hoeveel ondernemers mee willen doen met de investering in zonnepanelen. Er wordt nu collectief onderhandeld met leveranciers. Volgend jaar moeten de panelen worden geïnstalleerd. Ondernemers die meedoen, komen in aanmerking voor subsidie via de Energie Investerings Aftrek. Het is ook mogelijk om panelen te leasen als je het geld voor de investering niet hebt. Op die manier wordt het voor meer bedrijven toegankelijk.’’

Blij met LED

De subsidie voor het vervangen van alle TL-lampen door LED-verlichting in zijn pand heeft Siem Dam zelf aangevraagd. ,,Dat was niet moeilijk. De leverancier kon ons daar ook in adviseren en wegwijs maken.’’ Die investering is meer dan de moeite waard geweest, want behalve energiebesparing blijkt de nieuwe verlichting nog een voordeel te hebben. ,,De lichtopbrengst is fantastisch. Vergeleken met nu werkten de jongens in de werkplaats vroeger in het donker. Ze hebben geen last meer van schaduwplekken en kunnen veel beter zien wat ze doen. We zijn er heel blij mee.’’

Nastreven wat mogelijk is

B&S zorgt al ruim 35 jaar dat mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig kunnen functioneren, vertelt Siem Dam. ,,We zijn expert op het gebied van autoaanpassingen en revalidatietechniek. Daarnaast bieden we een uitgebreid assortiment revalidatie- en hulpmiddelen. We hebben ook een eigen rijschool waar we mensen veilig leren rijden met hun aangepaste auto.’’ De ondernemer investeert wat reëel is in zijn pand uit de jaren 80. ,,Je moet nastreven wat mogelijk is. En het met elkaar doen.’’

Alle beetjes helpen

Siem Dam weet dat de verduurzaming van Hoorn80 nog lang niet klaar is. ,,We staan pas aan het begin. Mensen overtuigen van het feit dat het werkt en helpt, is al heel belangrijk. Ondernemers op het terrein beginnen steeds enthousiaster te worden. Ik weet zeker dat we een mooie bijdrage kunnen leveren aan de energiebesparing. Met Hoorn80 willen we graag het voorbeeld zijn voor anderen bedrijventerreinen in ons land. En dat moet, want de druk op ons klimaat wordt steeds groter. Afgelopen zomer was lekker warm, maar het is duidelijk dat de aarde ontregeld raakt. Kijk maar naar alle grote stormen en overstromingen. Dat kleine beetje wat wij kunnen doen, moeten we daarom niet nalaten. Dus als je als ondernemer hart hebt voor het milieu en je eigen portemonnee, dan is het nu interessant om je erin te verdiepen. Doe dat niet alleen, maar in een collectief. Dat is makkelijker dan dat ieder voor zich aan de slag gaat. Alleen samen kom je in aanmerking voor subsidies. Bovendien kun je voordeliger inkopen, wat ook weer zorgt voor een kortere terugverdientijd. Maak die stap, want het is niet zo moeilijk als het lijkt.’’

Ontwikkelingsbedrijf ondersteunt

Ondernemers die de verduurzaming van hun bedrijventerrein willen oppakken, kunnen voor ondersteuning terecht bij het Ontwikkelingsbedrijf, vertelt Cees Brinkman. ,,Wij kunnen helpen met het vormen van het collectief dat nodig is, en met het uitvoeren van een energiescan. Daarmee wordt in beeld gebracht hoe de energievragen zijn op het terrein. Wat ons betreft is Hoorn80 nog maar het begin en volgen de andere bedrijventerreinen in de regio zo snel mogelijk. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we de energietransitie gaan waarmaken.’’

***

Meer weten meedoen? Mail: info@ecwf.nl

 

 

 

 

Samen zonnepanelen inkopen = samen geld verdienen

, , ,

Collectieve inkoopactie bedrijventerreinen Hoorn van start

De Hoornse ondernemersverenigingen, de gemeente en het bedrijfsleven bundelen de krachten met een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Door samen in te kopen gaan ondernemers veel geld en energie besparen. De deelnemers betalen straks veel minder aan hun energierekening en besparen ook nog eens fors op de inkoop en installatie.

Samen doen = samen geld verdienen.

Ook de financiering kan worden geregeld via zonneleasen. Deze inkoopactie begon op Hoorn 80 en wordt nu uitgebreid naar alle bedrijventerreinen in Hoorn!

Meer deelnemers = meer besparen!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met de Energie Coöperatie West-Friesland, uitvoerder van het project Hoorn energiepositief.

Neem contact op:

info@ecwf.nl

0229 – 71 43 10

De ECWF neemt u alle rompslomp uit handen en regelt ook de subsidie als u daar recht op heeft.

Wees geen dief van uw eigen portemonnee; doe mee!

De inschrijftermijn eindigt op 30 september waarna de aanbesteding begint. De realisatie is voorzien in het 1e kwartaal 2019.

Breek! Heel ondernemend Hoorn energiepositief! En besparen maar!

, ,

Nog een paar dagen!

En dan worden alle ondernemers op de bedrijventerreinen in Hoorn uitgenodigd om mee te doen aan de collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Het project ‘energiepositief’ begon op Hoorn 80. Breek: Het wordt nu uitgebreid naar heel Hoorn: om te beginnen met de uitdaging om zoveel mogelijk platte daken van zonnepanelen te voorzien. Voor bedrijven betekent dit een buitenkans! Niet alleen wordt er structureel bespaard op de energierekening. De collectieve inkoop betekent ook nog eens een besparing van 10-15 procent op de investering.

Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF – voert het project uit) kan ook de financiering regelen. Ook bij financiering besparen de deelnemers direct op de energierekening.

Het Noordhollands Dagblad pakt dit positieve nieuws als eerste op en bracht op het op woensdag 1 augustus de voorpagina!

Ondernemers die niet willen wachten op uitnodigingbrief kunnen nu al contact op nemen voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak: 0229 – 71 43 10 of info@ecwf.nl 

Hieronder de complete tekst van het artikel in het Noordhollands Dagblad van verslaggever Eric Molenaar – met dank:

De collectieve inkoopactie van zonnepanelen op het Hoornse bedrijventerrein Hoorn 80 wordt uitgebreid naar alle bedrijventerreinen in Hoorn. Zo’n negenhonderd bedrijven krijgen binnenkort een uitnodiging op de mat om mee te werken aan het project Hoorn Energiepositief. 

Het is de bedoeling dat uiteindelijk op bedrijventerreinen meer energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt.

Energie-Coöperatie West-Friesland (ECWF) coördineert de actie, op verzoek van de gemeente Hoorn.

De ECWF is een initiatief van de regionale ondernemersverenigingen en werkt zonder winstoogmerk. Zij is ook de drijvende kracht achter het zonnepanelenproject op Hoorn 80, dat al in een vergevorderd stadium is.

Directeur Gerard Fit van de ECWF vertelt dat voor dertien panden van grote bedrijven hier inmiddels SDE-subsidie is toegekend (Stimulering Duurzame Energieproductie). Die krijgen in totaal 13.000 panelen op hun daken.

Behalve deze dertien bedrijfspanden op Hoorn 80 zijn er nog zo’n vijftien kleinere bedrijven die met het project willen ’meeliften’. Collectieve inkoop kan 10 tot 15 procent schelen in kostprijs. Gerard Fit van Energie-coöperatie West-Friesland denkt dat er uiteindelijk op 30 tot 35 panden zonnepanelen zullen komen.

Begin september worden verschillende leveranciers benaderd voor een offerte, anderhalve maand later valt het definitieve besluit en begin volgend jaar kunnen de panelen er op.

Van de uitbreiding van het project verwacht Fit dat op andere bedrijventerreinen al snel 30 tot 40 bedrijven zich zullen aanmelden, te beginnen op terrein Westfrisia.

Het project ’Hoorn 80 Energiepositief’ gaat ondertussen door als pionier op dit gebied. Eerder al werd hier veel bespaard door bedrijven die grootscheeps ledverlichting aanschaften. ,,Op 25 projecten realiseerden we een besparing van 600.000 kWh’’, zegt Fit. ,,Wie de laatste vijf jaar alleen kapotte lampen heeft vervangen, kan 60 tot 70 procent energie besparen en heeft zijn investering over het algemeen binnen drie jaar terugverdiend.’’

Een volgende stap is het onderzoeken van de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen, een leidingnet met water dat door bij voorbeeld aard- of restwarmte op temperatuur is gebracht.

,,We inventariseren hoe veel warmte bedrijven gebruiken en waarvoor. Er zijn ook bedrijven op Hoorn 80 die juist warmte over hebben. De ambitie is er. Op een gegeven moment liggen alle daken vol en brandt overal ledverlichting, maar zijn we nog niet energiepositief. We doen het stapje voor stapje en wat werkt kunnen we ook toepassen op andere terreinen. Hoorn 80 is een terrein met wat grotere bedrijven. Het energieverbruik is zo’n 16 procent van wat heel Hoorn gebruikt. De andere bedrijventerreinen zijn samen zo’n twee keer zo groot. In totaal zijn de bedrijventerreinen goed voor 40 procent van het totale Hoornse energieverbruik.’’

Een snelle rekensom leert Fit dat 80 hectare Hoornse bedrijfsdaken geschikt is voor zonnepanelen. ,,De beperking is vaak het geld. Het moet rendabel zijn. Voor bedrijven die liever op de productievloer investeren, is er de mogelijkheid van financial lease. Dan word je na vijftien jaar eigenaar en betaal je direct al minder dan wat je aan besparing realiseert.’’

Eerste bedrijven melden zich voor gasloos

In december organiseerde HN80E+  de voorlichtingsbijeenkomst ‘Hoe we zonder gas?’ en de eerste resultaten zijn al binnen! De ondernemingen Jan van der Leek, Jan Reek Natuursteen en Akuflex hebben het projectteam van HN80E+ verzocht te onderzoeken wat de gasloze alternatieven kunnen zijn voor de huidige energievoorziening van deze bedrijven.

Het onderzoek naar ‘gasloos’ richt zich onder meer op de verwarming  – doorgaans via Cv-installaties – van kantoren en productie/opslagruimtes. Alternatieven die minder C02-uitstoot veroorzaken, kunnen worden gevonden in o.a. het gebruik van biogas, warmtepompen, WKO, Infrarood straling en Zonneboilers. Het projectteam van HN80E+ onderzoekt per bedrijf wat de efficiëntste mogelijkheden zijn. Bij het onderzoek zal ook gekeken worden naar de isolatie van de panden zodat inzicht ontstaat in het warmteverlies. Dat moet duidelijk maken wat verbeteren kost en of dat rendabel is. De kennis die daarbij wordt opgedaan komt ook beschikbaar voor de andere bedrijven op HN80.

Ondertussen groeit het aantal deelnemers aan het project, wordt er steeds meer energie bespaard en dus loopt de besparingsmeter steeds verder op. De laatste stand van wat er per jaar wordt bespaard, vindt u hier: http://hn80epositief.nl/deelnemers/