Uitnodiging workshop duurzame toekomst Hoorn80: 18 september 14.00 uur – stadhuis

, ,
Het project Hoorn80 Energiepositief wil Hoorn80 meer energie laten opwekken dan de bedrijven nu samen verbruiken. Een natuurlijke batterij, in de vorm van een futuristische vulkaankrater voor de kust, zou het bedrijventerrein nog sneller energieneutraal kunnen maken.  

Toekomstmuziek of straks werkelijkheid?

In april 2019 hebben vier multidisciplinaire ontwerpteams hun tanden on die opgave voor Hoorn 80 gezet tijdens een intensieve workshopweek. In het rapport ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit’ – hebben deze teams vier sprankelende en uitdagende ideeën uitgewerkt.   Wij nodigen u van harte uit voor de presentatie van kansrijke ideeën die gerealiseerd zouden kunnen worden – en een discussie daarover – tijdens een inspirerende workshop: 18 september in de raadszaal aan de Nieuwe Steen 1 te Hoorn
Aanvang 14.00 uur, inloop 13.45 uur – Ingang aan de achterzijde van het stadhuis
RSVP: uw naam, aantal personen en wie u vertegenwoordigt naar info@ecwf.nl o.v.v. toekomstvisie. 
De middag wordt rond 16.00 uur afgesloten met een borrel. 

Meer informatie over de workshop en andere acties om het bedrijfsleven 
in West-Friesland te verduurzaam vindt u hier

Nu online: Ontwerpkracht bedrijventerreinen als toekomstvisie voor verduurzamen Hoorn80

, ,

Nu online: brochure ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit’ – met Hoorn80 als voorbeeld.

Toekomstschetsen als onderlegger voor vervolgstappen van Hoorn80 energiepositief. Projectgroep gaat dit in het najaar 2019 bespreken met de ondernemers.

De energietransitie staat hoog op de agenda: de overheid wil dat we in 2050 allemaal zijn overgestapt op duurzame energie, zonder CO2-uitstoot. Dat betekent dat we daar nu toch echt aan moeten beginnen. Bedrijventerreinen verbruiken veel energie en zijn daarom belangrijke spelers in deze transitie. Over de technische mogelijkheden is al veel bekend, maar wat nog ontbreekt is een visie op hoe een energiepositief bedrijventerrein er over tien jaar uit kan zien. Een andere ‘missing link’ is de koppeling van deze verduurzaming aan meer ruimtelijke kwaliteit. Want als je dan toch gaat sleutelen aan bedrijventerreinen, doe het dan zo dat je ook meteen een aantrekkelijkere omgeving creëert voor werknemers en bezoekers.

In april 2019 hebben vier multidiscipli­naire ontwerpteams hun tanden in die opgave gezet tijdens een intensieve workshopweek op bedrijven­terrein Hoorn80.

Op uitnodiging van BNA Onderzoek werkten vier teams onder de leiding van de BNA-bureaus Adriaan Jurriëns architecten, Buro Moon, Script Architecture en Strikwerda van den Heuvel architecten een week lang aan de vertaalslag van relevante informatie naar concrete plannen. De architecten werden daarbij ondersteund door landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en waterexperts.

De ontwerpteams werden aan de ene kant gevoed met lezingen van verschillende experts, aan de andere kant kregen ze ook feedback van de ondernemers op het terrein. De energietransitie is namelijk een enorme opgave voor zowel bedrijven als parkmanagement, die vraagt om het stapelen van oplossingen en om een goede onderlinge af­stemming. De teams onderzochten ondertussen hoe de nodige energiemaatregelen gekoppeld kunnen worden aan een aangenamer verblijfsklimaat en het beter functioneren van het terrein als geheel.

Aanpak vanuit collectieve kracht

De toekomstschetsen die uit de werkweek zijn voortgekomen, beschrijven welke nieuwe vormen van energie gebruikt zouden kunnen worden, hoe dat eruitziet, en welke verbeteringen dit oplevert voor de publieke ruimte en de verbindingen met de omgeving. Hoorn80 is gebruikt als voorbeeld, omdat hier nu al meters worden gemaakt met de energietransitie. Maar de duurzame plannen die voor dit terrein zijn gemaakt, zijn ook bedoeld om andere bedrijventerreinen te inspireren.

Alle ontwerpvoorstellen zijn anders, maar er is ook een grote gemene deler: dat is de collectieve aanpak. Samenwerken aan een duurzamere toekomst in plaatselijke of regionale energiecoöperaties komt in alle plannen voor, en wordt ook door de experts die bij deze studie waren betrokken, genoemd als een sleutel tot succes.

De studie krijgt in het najaar doorwerking: Bedrijventerrein Hoorn80 wil samen met de betrokken ontwerpers nadenken over een integrale energievisie voor het terrein.

De studie was een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, Kortman duurzame gebiedsontwikkeling, gemeente Hoorn, Parkmanagement Hoorn, werd mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Atelier X (ministerie van BZK) en de Hoornse Ondernemers Compagnie, en werd mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric, Deen Supermarkten en MOOI Noord-Holland.

U kunt het document hier downloaden. https://hn80epositief.nl/wp-content/uploads/2019/07/Ontwerpkracht-voor-bedrijventerreinen-toekomstschets-voor-Hoorn80.pdf

Hoorn80 Energiepositief op NHnieuws

Op 18 april besteedde de regionale omroep NHnieuws op televisie uitgebreid aandacht aan het project Hoorn80 Energiepositief dat de ambitie heeft om het bedrijventerrein meer energie te laten opwekken dan er wordt gebruikt. Aan het woord komen Gerard Fit, directeur van projectleider ECWF, en directeur Leendert van Eck van DEEN over de zonnepanelen die zijn geplaatst.

U vindt het hele onderwerp hier: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/244247/hoorn-80-wil-duurzaam-bedrijventerrein-worden-zo-maken-we-de-wereld-beter-voor-onze-kinderen 

Hoorn80 Energiepositief wordt uitgevoerd door ECWF in samenwerking met de zusterbedrijven EPA en EPNH.

Doorbraak! Terugverdientijd zonnepanelen onder de vijf jaar door collectieve inkoop

Door gezamenlijk in te kopen daalt de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen naar minder dan vijf jaar. “Een spectaculaire prijsdoorbraak! Ondernemers zijn nu echt een dief van hun eigen portemonnee als ze niet verduurzamen”, stelt Gerard Fit namens Hoorn80 Energiepositief.

Het nieuws over de spectaculaire prijsdoorbraak kregen enkele tientallen geïnteresseerde ondernemers te horen tijdens een even energieke als geanimeerde ontbijtbijeenkomst van Hoorn80 Energiepositief (BE+).

Excellent welkom

Op 10 januari verzorgde Excellent Products met een ontbijt namens BE+ een zeer gastvrije ontvangst in het prachtige bedrijfsrestaurant aan de Electronweg. Het bedrijf fabriceert onder meer spanbanden. Eigenaresse Monique Ansink vertelde over de grote maatschappelijke betrokkenheid van haar bedrijf. Het maatschappelijke verantwoord ondernemen komt tot uiting in Vietnam waar Monique vooral vrouwen probeert werkgelegenheid te bieden. In de productiehallen in Hoorn wordt werk geboden aan enkele tientallen mensen met een arbeidshandicap.

BE+ streeft ernaar om het bedrijventerrein als geheel meer energie te laten opwekken dan de gezamenlijke bedrijven verbruiken. Collectieve inkoop van zonnepanelen is één van de manieren om dat doel te bereiken. Ondernemers van de Hoorn80 kregen vorig jaar de gelegenheid zich voor de collectieve inkoop in te schrijven en die mogelijkheid wordt wegens succes dit jaar herhaald.

Prijs 28% lager

Directeur Gerard Fit van ECWF (de uitvoerder van BE+) legde in een presentatie uit hoe potentiële leveranciers zijn geselecteerd en beoordeeld voor de gunning van de levering van maar liefst 18.500 zonnepanelen, goed voor een productie 2,8 miljoen kWh (het verbruik van dik 1.000 huishoudens!) per jaar. Vijf mogelijke leveranciers zijn via een puntensysteem beoordeeld op kwaliteit, energieproductiecapaciteit, onderhoudskosten, garanties en uiteraard prijs. Wat dit laatste betreft had Fit een verrassing in petto. Door samen grootschalig in te kopen valt de prijs ongeveer 28 (!) procent lager uit dan de eerste raming die met de deelnemers is besproken.

Groene stroomversnelling

De prijsdoorbraak betekent dat de investering in kwalitatief zeer hoogwaardige installaties binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Een doorbraak die met individuele inkoop nooit kan worden gerealiseerd. Het is de hoop en de verwachting dat deelnemers snel opdracht verstrekken en er al in februari kan worden gestart met het aanleggen van de installaties. Daarmee komt het verduurzamen van de Hoorn80 letterlijk in een (groene) stroomversnelling. Het leverde Fit een applaus van de ondernemers op.

Enthousiasme voor eigen energie BV

Niet alleen de veel lagere investeringskosten in zonnepanelen kon rekenen op veel bijval. Fit kreeg g ook de handen op elkaar voor de oprichting van een eigen energiebedrijf: Beplus Hoorn B.V. Daarin zal verder worden samengewerkt aan een duurzame toekomst van het bedrijventerrein door kennis, gemak, maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen onder te brengen bij een eigen BV, van en voor de ondernemers op het bedrijventerrein. Gelet op de enthousiaste reacties zal dit bedrijf er zeker komen. Daarover later meer. Indien u (alsnog) wil meedoen aan de collectieve inkoop van zonnepanelen op de Hoorn80 (of ander bedrijventerrein) helpt ECWF u graag verder.

Volg ons op Facebook

Hoorn80 Energiepositief is van en voor ondernemers. U kunt ons ook volgen op onze eigen Facebook-pagina.

Energie-positieve voornemens voor 2019

Goede voornemens van Noord-Hollandse bedrijventerreinen: leg afspraken met energie-producerende bedrijventerreinen vast en versnel verduurzamen.

Een aantal deelnemers van BE+ werkt op dit met de overheid en het bedrijfsleven aan de totstandkoming van een convenant energie-producerende bedrijventerreinen. BE+ houdt zich bezig met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland en wil 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken. De Noord-Hollandse bedrijventerreinen Hoorn 80 en de Alkmaarse Boekelermeer zijn koplopers van BE+.

Sterke organisatie

Door afspraken vast te leggen hoopt BE+ dat er sneller concrete plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Door een sterke organisatie neer te zetten, kan ook kennisdeling makkelijker plaatsvinden. Binnen een actief netwerk worden best practices gedeeld en succesvolle projecten in het zonnetje gezet. En dat inspireert weer andere ondernemers.Een Trip Advisor-achtige site waarop deelnemers projecten kunnen beoordelen, draagt bij aan onderlinge uitwisseling van ervaringen. Een competitie-element stimuleert ondernemers om hun beste beentje voor te zetten.

De twee Noord-Hollandse deelnemers zijn al sterk georganiseerd als respectievelijk Hoorn80 Energiepositief(uitvoering: ECWF) en Boekelermeer Energiepositief (uitvoering: EPA). De uitvoerende zusterorganisaties EPA en ECWF hebben al de eerste succesvolle projecten in uitvoering, waaronder grootschalige collectieve inkoop van zonnepanelen.

Wetgeving belemmerend

Wet- en regelgeving die is gericht op verduurzaming staat soms verduurzaming in de weg.  Dat projecten met een terugverdientijd boven de vijf jaar niet verplicht worden gesteld, belemmert bijvoorbeeld het lange-termijn denken. Terwijl een visie op de toekomst juist nodig is structurele verduurzaming te verwezenlijken. Verder is handhaving van de regels een knelpunt; omgevingsdiensten hebben weinig zicht op wat gebeurt op bedrijventerreinen. Aanpassing van regels en betere handhaving zouden  in een convenant kunnen worden vastgelegd. Op die manier kan het energiepositief maken van bedrijventerrein worden versneld.

Verbinden en ontzorgen

Deelnemers zijn het er over eens dat het commitment op ambities, doelen en aanpak duidelijk gedefinieerd moet zijn in het convenant. “Energie neutraal in 2050” lijkt een goede stip op de horizon. De belangrijkste taak voor BE+ is, onder meer via EPA en ECWF, de organisatiegraad te versterken, bedrijven te verbinden en ondernemers te ontzorgen en het aanbieden van instrumenten die resultaten meten en processen versnellen.  Het convenant kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben als het gaat om bewustwording, het vergroten van het netwerk, onderlinge communicatie en financiering van projecten. TNO gaat met deze input van betrokken partijen verder met het ontwikkelen van het convenant.

Hoorn 80 bij TNO-pilot Lokaal Energie Managementsysteem  

,

Met de bedrijventerreinen Boekelermeer en Schiebroek Rotterdam is Hoorn 80 aangewezen als pilot voor de ontwikkeling van een Lokaal Energie Managementsysteem (LEM). Een LEM draagt – d.m.v. onderlinge levering, goedkopere inkoop en minder kosten van transport van energie – bij aan kostenbesparing voor de deelnemers. Het onderzoek maakt deel uit van het project Hoorn 80 Energiepositief dat wordt uitgevoerd door ECWF.

Slim systeem

Er wordt een slim meet- en regelsysteem ontwikkeld waarbinnen het aanbod van de verschillende energiebron­nen kan worden afgestemd op de vraag. Zo zal in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van zonne- en windenergie. Stroom wordt op meerdere plekken opgewekt en dat maakt levering onregelmatig en minder voor­spelbaar. Opslag van energie (die op dat moment niet nodig is) zou ideaal zijn, maar is helaas nog ingewikkeld en kostbaar.Door het sterk wisselende aanbod van duurzame energie ontstaan er pieken in het netwerk, dat hierdoor zelfs op bepaalde momenten overbelast kan raken. Een LEM-platform stelt deelnemers in staat om direct onderling energie te verhandelen.

Vraag en aanbod

Doordat steeds meer bedrijven zelf energie produceren zijn ze leverancier én afnemer. In de toekomst zullen smart grids (slimme netwerken) op grotere schaal de veranderde manier waarop vraag en aanbod bij elkaar komen, moeten gaan regelen en opvangen. Voor het installeren van smart grids hoeft niets te worden verbouwd. Stroomkabels en gasleidin­gen hoeven niet te worden vervangen. Voor de aanleg kan gebruik worden gemaakt van het glasvezelnet of van een Wifi-verbinding.

Meer weten? Meedoen? Neem contact op met TNO consultant Guus Mulder: guus.mulder@tno.nl

 

Bron artikel: BEpositief.nl 19 DECEMBER 2018

 

“Hoorn 80 voorbeeld voor andere bedrijventerreinen.”

,

Op de website van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord aandacht voor Hoorn 80 Energiepositief. In een interview zegt Siem Dam van B&S: “Met Hoorn 80 willen we graag het voorbeeld zijn voor anderen bedrijventerreinen in ons land. En dat moet, want de druk op ons klimaat wordt steeds groter.” Interessant genoeg het hele artikel hier te delen.

Collectieve aanpak verduurzaming Hoorn 80 geeft energie

 

door NHN | nov 9, 2018 | Testimonials NHN

Nu is de tijd voor ondernemers om te investeren in zonnepanelen, isolatie en LED-verlichting. Daarvan is Siem Dam, directeur van B&S uit Hoorn overtuigd. ,,Op dit moment zijn er interessante subsidiemogelijkheden. De vraag is hoe lang die er nog zijn. Dus waarom zou je de verduurzaming van je bedrijf uitstellen tot je straks wordt gedwongen door de overheid?’’

B&S is al sinds 1980 gevestigd op bedrijventerrein Hoorn80. Het bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in het ombouwen van auto’s voor mensen met een lichamelijke beperking, heeft dit jaar geïnvesteerd in isolatie en Ledverlichting. In 2019 komen daar zonnepanelen bij. De investering in duurzame energietechnieken gebeurt collectief op het bedrijventerrein. Daarbij worden de ondernemers ondersteund door verschillende subsidieregelingen en initiatieven die bedrijventerreinen groener willen maken.

Bedrijventerrein wordt energieleverancier

Een daarvan is het grootschalig verduurzamingsproject Bedrijventerreinen Energiepositief BE+. Dit nationale initiatief wil 250 van de 3.500 Nederlandse bedrijventerreinen in vijf jaar verduurzamen zonder dat het de cashflow van de individuele ondernemers aantast. De Hoornse locatie aan het IJsselmeer behoort tot de eerste tien kandidaten. Hoorn80 heeft als doel om binnen vijf jaar méér energie te leveren dan het verbruikt. Dit is een enorme kans voor de 200 bedrijven op het terrein om te verduurzamen en flink te gaan besparen op hun energierekening.

,,Het energieverbruik van Hoorn 80 staat momenteel gelijk aan dat van tienduizend huishoudens”, vertelt Cees Brinkman van Ontwikkelingsbedrijf NHN. ,,Er kan dus een enorm resultaat behaald worden als je daar gaat stimuleren het energieverbruik terug te brengen, zelf op te wekken en zelfs zover gaat dat ondernemers energie overhouden. Verduurzamen is bovendien in het belang van de vastgoedeigenaren en ondernemers zelf. Daarom is onze oproep: pak dit als ondernemers nu samen op, voordat over een aantal jaar de gaskraan wordt dichtgedraaid. Voor het verduurzamen zijn verschillende regelingen beschikbaar. Kansrijke initiatieven kunnen onder meer een beroep doen op de subsidieregeling van het programma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW). Met dergelijke bijdragen kunnen ondernemers ondersteuning ontvangen en daardoor gezamenlijk komen tot investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. Veel maatregelen zijn vaak al in vijf tot zeven jaar terug te verdienen.’’

Collectief onderhandelen

Subsidies geven een duw in de goede richting. Dat kan B&S Siem Dam beamen. ,,Mensen moeten eerst getriggerd en gestimuleerd worden. Het had op ons bedrijventerrein nog wel wat voeten in aarde voordat de trein ging lopen. Dit jaar is via Parkmanagement Hoorn geïnventariseerd hoeveel ondernemers mee willen doen met de investering in zonnepanelen. Er wordt nu collectief onderhandeld met leveranciers. Volgend jaar moeten de panelen worden geïnstalleerd. Ondernemers die meedoen, komen in aanmerking voor subsidie via de Energie Investerings Aftrek. Het is ook mogelijk om panelen te leasen als je het geld voor de investering niet hebt. Op die manier wordt het voor meer bedrijven toegankelijk.’’

Blij met LED

De subsidie voor het vervangen van alle TL-lampen door LED-verlichting in zijn pand heeft Siem Dam zelf aangevraagd. ,,Dat was niet moeilijk. De leverancier kon ons daar ook in adviseren en wegwijs maken.’’ Die investering is meer dan de moeite waard geweest, want behalve energiebesparing blijkt de nieuwe verlichting nog een voordeel te hebben. ,,De lichtopbrengst is fantastisch. Vergeleken met nu werkten de jongens in de werkplaats vroeger in het donker. Ze hebben geen last meer van schaduwplekken en kunnen veel beter zien wat ze doen. We zijn er heel blij mee.’’

Nastreven wat mogelijk is

B&S zorgt al ruim 35 jaar dat mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig kunnen functioneren, vertelt Siem Dam. ,,We zijn expert op het gebied van autoaanpassingen en revalidatietechniek. Daarnaast bieden we een uitgebreid assortiment revalidatie- en hulpmiddelen. We hebben ook een eigen rijschool waar we mensen veilig leren rijden met hun aangepaste auto.’’ De ondernemer investeert wat reëel is in zijn pand uit de jaren 80. ,,Je moet nastreven wat mogelijk is. En het met elkaar doen.’’

Alle beetjes helpen

Siem Dam weet dat de verduurzaming van Hoorn80 nog lang niet klaar is. ,,We staan pas aan het begin. Mensen overtuigen van het feit dat het werkt en helpt, is al heel belangrijk. Ondernemers op het terrein beginnen steeds enthousiaster te worden. Ik weet zeker dat we een mooie bijdrage kunnen leveren aan de energiebesparing. Met Hoorn80 willen we graag het voorbeeld zijn voor anderen bedrijventerreinen in ons land. En dat moet, want de druk op ons klimaat wordt steeds groter. Afgelopen zomer was lekker warm, maar het is duidelijk dat de aarde ontregeld raakt. Kijk maar naar alle grote stormen en overstromingen. Dat kleine beetje wat wij kunnen doen, moeten we daarom niet nalaten. Dus als je als ondernemer hart hebt voor het milieu en je eigen portemonnee, dan is het nu interessant om je erin te verdiepen. Doe dat niet alleen, maar in een collectief. Dat is makkelijker dan dat ieder voor zich aan de slag gaat. Alleen samen kom je in aanmerking voor subsidies. Bovendien kun je voordeliger inkopen, wat ook weer zorgt voor een kortere terugverdientijd. Maak die stap, want het is niet zo moeilijk als het lijkt.’’

Ontwikkelingsbedrijf ondersteunt

Ondernemers die de verduurzaming van hun bedrijventerrein willen oppakken, kunnen voor ondersteuning terecht bij het Ontwikkelingsbedrijf, vertelt Cees Brinkman. ,,Wij kunnen helpen met het vormen van het collectief dat nodig is, en met het uitvoeren van een energiescan. Daarmee wordt in beeld gebracht hoe de energievragen zijn op het terrein. Wat ons betreft is Hoorn80 nog maar het begin en volgen de andere bedrijventerreinen in de regio zo snel mogelijk. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we de energietransitie gaan waarmaken.’’

***

Meer weten meedoen? Mail: info@ecwf.nl