Bauke onderzoekt hoe Hoorn80 energiezuiniger kan

,

Graag stellen we u voor aan Bauke de Heer (22) uit Hoorn. Als student Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar onderzoekt hij voor het project Hoorn80 Energiepositief (HN80E+) de mogelijkheden om het gas- en warmteverbruik op het terrein te optimaliseren.  Alle bedrijven op Hoorn80 zullen door Bauke worden uitgenodigd om een aantal vragen, nodig voor het onderzoek, te beantwoorden. Wij hopen van harte dat u massaal meedoet.

Er wordt 10 miljoen m3 gas verbruikt op Hoorn80

Het project Hoorn80 Energiepositief is al enkele jaren in volle gang.  Het project is tot nu vooral gericht op besparen op stroomverbruik en minder op het reduceren van aardgas, terwijl er jaarlijks de enorme hoeveel van 10 miljoen m3 gas wordt verbruikt op het terrein. Willen we Hoorn80 energiepositief maken, zal ook de huidige warmtestructuur op het terrein flink geoptimaliseerd moeten worden.

Bij een goede medewerking van de bedrijven op het terrein zullen de uitkomsten van het gas en warmteonderzoek u beter inzicht geven in hoe u kunt besparen. En wat de mogelijkheden zijn om dit samen te organiseren. Bauke: “Door het delen van restwarmte tussen twee bedrijven kan al snel veel geld worden bespaard en worden bijgedragen aan een schoner milieu; een win-winsituatie. Het is maar een klein voorbeeld, wat er allemaal nog op grote schaal mogelijk is, moet uit het onderzoek blijken.”

Bauke doet zijn onderzoek onder begeleiding van de ECWF, de uitvoerder van het project dat ondersteund wordt door de gemeente Hoorn en de Hoornse Ondernemers Compagnie. Om uiteindelijk de meest effectieve en rendabele oplossingen te kunnen adviseren, is het van belang om energiegegevens op individueel bedrijfsniveau te verzamelen.

Meedoen is simpel

Vanaf eind januari gaat Bauke de bedrijven benaderen met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Het gaat om vragen over het huidige energieverbruik en de warmte-installaties. Ook zal Bauke later een aantal bedrijven bezoeken. Het wordt zeer op prijs gesteld als u Bauke wilt ontvangen in uw bedrijf. Hij staat ook open voor ideeën en suggesties en beantwoordt graag uw vragen over het onderzoek. Hij is te bereiken via deheerbauke@gmail.com.

Bauke de Heer vraagt ondernemers op Hoorn80 naar om hun medewerking.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek in ons aller belang! U wordt automatisch op de hoogte gehouden en ontvangt in februari per mail of per brief de vragenlijst. Uw medewerking draagt bij aan de ambitie om Hoorn80 meer energie te laten opwekken dan dat we met elkaar verbruiken!

Uitnodiging workshop duurzame toekomst Hoorn80: 18 september 14.00 uur – stadhuis

, ,
Het project Hoorn80 Energiepositief wil Hoorn80 meer energie laten opwekken dan de bedrijven nu samen verbruiken. Een natuurlijke batterij, in de vorm van een futuristische vulkaankrater voor de kust, zou het bedrijventerrein nog sneller energieneutraal kunnen maken.  

Toekomstmuziek of straks werkelijkheid?

In april 2019 hebben vier multidisciplinaire ontwerpteams hun tanden on die opgave voor Hoorn 80 gezet tijdens een intensieve workshopweek. In het rapport ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit’ – hebben deze teams vier sprankelende en uitdagende ideeën uitgewerkt.   Wij nodigen u van harte uit voor de presentatie van kansrijke ideeën die gerealiseerd zouden kunnen worden – en een discussie daarover – tijdens een inspirerende workshop: 18 september in de raadszaal aan de Nieuwe Steen 1 te Hoorn
Aanvang 14.00 uur, inloop 13.45 uur – Ingang aan de achterzijde van het stadhuis
RSVP: uw naam, aantal personen en wie u vertegenwoordigt naar info@ecwf.nl o.v.v. toekomstvisie. 
De middag wordt rond 16.00 uur afgesloten met een borrel. 

Meer informatie over de workshop en andere acties om het bedrijfsleven 
in West-Friesland te verduurzaam vindt u hier

Nu online: Ontwerpkracht bedrijventerreinen als toekomstvisie voor verduurzamen Hoorn80

, ,

Nu online: brochure ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit’ – met Hoorn80 als voorbeeld.

Toekomstschetsen als onderlegger voor vervolgstappen van Hoorn80 energiepositief. Projectgroep gaat dit in het najaar 2019 bespreken met de ondernemers.

De energietransitie staat hoog op de agenda: de overheid wil dat we in 2050 allemaal zijn overgestapt op duurzame energie, zonder CO2-uitstoot. Dat betekent dat we daar nu toch echt aan moeten beginnen. Bedrijventerreinen verbruiken veel energie en zijn daarom belangrijke spelers in deze transitie. Over de technische mogelijkheden is al veel bekend, maar wat nog ontbreekt is een visie op hoe een energiepositief bedrijventerrein er over tien jaar uit kan zien. Een andere ‘missing link’ is de koppeling van deze verduurzaming aan meer ruimtelijke kwaliteit. Want als je dan toch gaat sleutelen aan bedrijventerreinen, doe het dan zo dat je ook meteen een aantrekkelijkere omgeving creëert voor werknemers en bezoekers.

In april 2019 hebben vier multidiscipli­naire ontwerpteams hun tanden in die opgave gezet tijdens een intensieve workshopweek op bedrijven­terrein Hoorn80.

Op uitnodiging van BNA Onderzoek werkten vier teams onder de leiding van de BNA-bureaus Adriaan Jurriëns architecten, Buro Moon, Script Architecture en Strikwerda van den Heuvel architecten een week lang aan de vertaalslag van relevante informatie naar concrete plannen. De architecten werden daarbij ondersteund door landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en waterexperts.

De ontwerpteams werden aan de ene kant gevoed met lezingen van verschillende experts, aan de andere kant kregen ze ook feedback van de ondernemers op het terrein. De energietransitie is namelijk een enorme opgave voor zowel bedrijven als parkmanagement, die vraagt om het stapelen van oplossingen en om een goede onderlinge af­stemming. De teams onderzochten ondertussen hoe de nodige energiemaatregelen gekoppeld kunnen worden aan een aangenamer verblijfsklimaat en het beter functioneren van het terrein als geheel.

Aanpak vanuit collectieve kracht

De toekomstschetsen die uit de werkweek zijn voortgekomen, beschrijven welke nieuwe vormen van energie gebruikt zouden kunnen worden, hoe dat eruitziet, en welke verbeteringen dit oplevert voor de publieke ruimte en de verbindingen met de omgeving. Hoorn80 is gebruikt als voorbeeld, omdat hier nu al meters worden gemaakt met de energietransitie. Maar de duurzame plannen die voor dit terrein zijn gemaakt, zijn ook bedoeld om andere bedrijventerreinen te inspireren.

Alle ontwerpvoorstellen zijn anders, maar er is ook een grote gemene deler: dat is de collectieve aanpak. Samenwerken aan een duurzamere toekomst in plaatselijke of regionale energiecoöperaties komt in alle plannen voor, en wordt ook door de experts die bij deze studie waren betrokken, genoemd als een sleutel tot succes.

De studie krijgt in het najaar doorwerking: Bedrijventerrein Hoorn80 wil samen met de betrokken ontwerpers nadenken over een integrale energievisie voor het terrein.

De studie was een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, Kortman duurzame gebiedsontwikkeling, gemeente Hoorn, Parkmanagement Hoorn, werd mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Atelier X (ministerie van BZK) en de Hoornse Ondernemers Compagnie, en werd mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric, Deen Supermarkten en MOOI Noord-Holland.

U kunt het document hier downloaden. http://hn80epositief.nl/wp-content/uploads/2019/07/Ontwerpkracht-voor-bedrijventerreinen-toekomstschets-voor-Hoorn80.pdf

Hoorn80 Energiepositief op NHnieuws

Op 18 april besteedde de regionale omroep NHnieuws op televisie uitgebreid aandacht aan het project Hoorn80 Energiepositief dat de ambitie heeft om het bedrijventerrein meer energie te laten opwekken dan er wordt gebruikt. Aan het woord komen Gerard Fit, directeur van projectleider ECWF, en directeur Leendert van Eck van DEEN over de zonnepanelen die zijn geplaatst.

U vindt het hele onderwerp hier: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/244247/hoorn-80-wil-duurzaam-bedrijventerrein-worden-zo-maken-we-de-wereld-beter-voor-onze-kinderen 

Hoorn80 Energiepositief wordt uitgevoerd door ECWF in samenwerking met de zusterbedrijven EPA en EPNH.

Doorbraak! Terugverdientijd zonnepanelen onder de vijf jaar door collectieve inkoop

Door gezamenlijk in te kopen daalt de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen naar minder dan vijf jaar. “Een spectaculaire prijsdoorbraak! Ondernemers zijn nu echt een dief van hun eigen portemonnee als ze niet verduurzamen”, stelt Gerard Fit namens Hoorn80 Energiepositief.

Het nieuws over de spectaculaire prijsdoorbraak kregen enkele tientallen geïnteresseerde ondernemers te horen tijdens een even energieke als geanimeerde ontbijtbijeenkomst van Hoorn80 Energiepositief (BE+).

Excellent welkom

Op 10 januari verzorgde Excellent Products met een ontbijt namens BE+ een zeer gastvrije ontvangst in het prachtige bedrijfsrestaurant aan de Electronweg. Het bedrijf fabriceert onder meer spanbanden. Eigenaresse Monique Ansink vertelde over de grote maatschappelijke betrokkenheid van haar bedrijf. Het maatschappelijke verantwoord ondernemen komt tot uiting in Vietnam waar Monique vooral vrouwen probeert werkgelegenheid te bieden. In de productiehallen in Hoorn wordt werk geboden aan enkele tientallen mensen met een arbeidshandicap.

BE+ streeft ernaar om het bedrijventerrein als geheel meer energie te laten opwekken dan de gezamenlijke bedrijven verbruiken. Collectieve inkoop van zonnepanelen is één van de manieren om dat doel te bereiken. Ondernemers van de Hoorn80 kregen vorig jaar de gelegenheid zich voor de collectieve inkoop in te schrijven en die mogelijkheid wordt wegens succes dit jaar herhaald.

Prijs 28% lager

Directeur Gerard Fit van ECWF (de uitvoerder van BE+) legde in een presentatie uit hoe potentiële leveranciers zijn geselecteerd en beoordeeld voor de gunning van de levering van maar liefst 18.500 zonnepanelen, goed voor een productie 2,8 miljoen kWh (het verbruik van dik 1.000 huishoudens!) per jaar. Vijf mogelijke leveranciers zijn via een puntensysteem beoordeeld op kwaliteit, energieproductiecapaciteit, onderhoudskosten, garanties en uiteraard prijs. Wat dit laatste betreft had Fit een verrassing in petto. Door samen grootschalig in te kopen valt de prijs ongeveer 28 (!) procent lager uit dan de eerste raming die met de deelnemers is besproken.

Groene stroomversnelling

De prijsdoorbraak betekent dat de investering in kwalitatief zeer hoogwaardige installaties binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Een doorbraak die met individuele inkoop nooit kan worden gerealiseerd. Het is de hoop en de verwachting dat deelnemers snel opdracht verstrekken en er al in februari kan worden gestart met het aanleggen van de installaties. Daarmee komt het verduurzamen van de Hoorn80 letterlijk in een (groene) stroomversnelling. Het leverde Fit een applaus van de ondernemers op.

Enthousiasme voor eigen energie BV

Niet alleen de veel lagere investeringskosten in zonnepanelen kon rekenen op veel bijval. Fit kreeg g ook de handen op elkaar voor de oprichting van een eigen energiebedrijf: Beplus Hoorn B.V. Daarin zal verder worden samengewerkt aan een duurzame toekomst van het bedrijventerrein door kennis, gemak, maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen onder te brengen bij een eigen BV, van en voor de ondernemers op het bedrijventerrein. Gelet op de enthousiaste reacties zal dit bedrijf er zeker komen. Daarover later meer. Indien u (alsnog) wil meedoen aan de collectieve inkoop van zonnepanelen op de Hoorn80 (of ander bedrijventerrein) helpt ECWF u graag verder.

Volg ons op Facebook

Hoorn80 Energiepositief is van en voor ondernemers. U kunt ons ook volgen op onze eigen Facebook-pagina.

Energie-positieve voornemens voor 2019

Goede voornemens van Noord-Hollandse bedrijventerreinen: leg afspraken met energie-producerende bedrijventerreinen vast en versnel verduurzamen.

Een aantal deelnemers van BE+ werkt op dit met de overheid en het bedrijfsleven aan de totstandkoming van een convenant energie-producerende bedrijventerreinen. BE+ houdt zich bezig met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland en wil 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken. De Noord-Hollandse bedrijventerreinen Hoorn 80 en de Alkmaarse Boekelermeer zijn koplopers van BE+.

Sterke organisatie

Door afspraken vast te leggen hoopt BE+ dat er sneller concrete plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Door een sterke organisatie neer te zetten, kan ook kennisdeling makkelijker plaatsvinden. Binnen een actief netwerk worden best practices gedeeld en succesvolle projecten in het zonnetje gezet. En dat inspireert weer andere ondernemers.Een Trip Advisor-achtige site waarop deelnemers projecten kunnen beoordelen, draagt bij aan onderlinge uitwisseling van ervaringen. Een competitie-element stimuleert ondernemers om hun beste beentje voor te zetten.

De twee Noord-Hollandse deelnemers zijn al sterk georganiseerd als respectievelijk Hoorn80 Energiepositief(uitvoering: ECWF) en Boekelermeer Energiepositief (uitvoering: EPA). De uitvoerende zusterorganisaties EPA en ECWF hebben al de eerste succesvolle projecten in uitvoering, waaronder grootschalige collectieve inkoop van zonnepanelen.

Wetgeving belemmerend

Wet- en regelgeving die is gericht op verduurzaming staat soms verduurzaming in de weg.  Dat projecten met een terugverdientijd boven de vijf jaar niet verplicht worden gesteld, belemmert bijvoorbeeld het lange-termijn denken. Terwijl een visie op de toekomst juist nodig is structurele verduurzaming te verwezenlijken. Verder is handhaving van de regels een knelpunt; omgevingsdiensten hebben weinig zicht op wat gebeurt op bedrijventerreinen. Aanpassing van regels en betere handhaving zouden  in een convenant kunnen worden vastgelegd. Op die manier kan het energiepositief maken van bedrijventerrein worden versneld.

Verbinden en ontzorgen

Deelnemers zijn het er over eens dat het commitment op ambities, doelen en aanpak duidelijk gedefinieerd moet zijn in het convenant. “Energie neutraal in 2050” lijkt een goede stip op de horizon. De belangrijkste taak voor BE+ is, onder meer via EPA en ECWF, de organisatiegraad te versterken, bedrijven te verbinden en ondernemers te ontzorgen en het aanbieden van instrumenten die resultaten meten en processen versnellen.  Het convenant kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben als het gaat om bewustwording, het vergroten van het netwerk, onderlinge communicatie en financiering van projecten. TNO gaat met deze input van betrokken partijen verder met het ontwikkelen van het convenant.

Hoorn 80 bij TNO-pilot Lokaal Energie Managementsysteem  

,

Met de bedrijventerreinen Boekelermeer en Schiebroek Rotterdam is Hoorn 80 aangewezen als pilot voor de ontwikkeling van een Lokaal Energie Managementsysteem (LEM). Een LEM draagt – d.m.v. onderlinge levering, goedkopere inkoop en minder kosten van transport van energie – bij aan kostenbesparing voor de deelnemers. Het onderzoek maakt deel uit van het project Hoorn 80 Energiepositief dat wordt uitgevoerd door ECWF.

Slim systeem

Er wordt een slim meet- en regelsysteem ontwikkeld waarbinnen het aanbod van de verschillende energiebron­nen kan worden afgestemd op de vraag. Zo zal in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van zonne- en windenergie. Stroom wordt op meerdere plekken opgewekt en dat maakt levering onregelmatig en minder voor­spelbaar. Opslag van energie (die op dat moment niet nodig is) zou ideaal zijn, maar is helaas nog ingewikkeld en kostbaar.Door het sterk wisselende aanbod van duurzame energie ontstaan er pieken in het netwerk, dat hierdoor zelfs op bepaalde momenten overbelast kan raken. Een LEM-platform stelt deelnemers in staat om direct onderling energie te verhandelen.

Vraag en aanbod

Doordat steeds meer bedrijven zelf energie produceren zijn ze leverancier én afnemer. In de toekomst zullen smart grids (slimme netwerken) op grotere schaal de veranderde manier waarop vraag en aanbod bij elkaar komen, moeten gaan regelen en opvangen. Voor het installeren van smart grids hoeft niets te worden verbouwd. Stroomkabels en gasleidin­gen hoeven niet te worden vervangen. Voor de aanleg kan gebruik worden gemaakt van het glasvezelnet of van een Wifi-verbinding.

Meer weten? Meedoen? Neem contact op met TNO consultant Guus Mulder: guus.mulder@tno.nl

 

Bron artikel: BEpositief.nl 19 DECEMBER 2018