Berichten

Breek! Heel ondernemend Hoorn energiepositief! En besparen maar!

, ,

Nog een paar dagen!

En dan worden alle ondernemers op de bedrijventerreinen in Hoorn uitgenodigd om mee te doen aan de collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Het project ‘energiepositief’ begon op Hoorn 80. Breek: Het wordt nu uitgebreid naar heel Hoorn: om te beginnen met de uitdaging om zoveel mogelijk platte daken van zonnepanelen te voorzien. Voor bedrijven betekent dit een buitenkans! Niet alleen wordt er structureel bespaard op de energierekening. De collectieve inkoop betekent ook nog eens een besparing van 10-15 procent op de investering.

Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF – voert het project uit) kan ook de financiering regelen. Ook bij financiering besparen de deelnemers direct op de energierekening.

Het Noordhollands Dagblad pakt dit positieve nieuws als eerste op en bracht op het op woensdag 1 augustus de voorpagina!

Ondernemers die niet willen wachten op uitnodigingbrief kunnen nu al contact op nemen voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak: 0229 – 71 43 10 of info@ecwf.nl 

Hieronder de complete tekst van het artikel in het Noordhollands Dagblad van verslaggever Eric Molenaar – met dank:

De collectieve inkoopactie van zonnepanelen op het Hoornse bedrijventerrein Hoorn 80 wordt uitgebreid naar alle bedrijventerreinen in Hoorn. Zo’n negenhonderd bedrijven krijgen binnenkort een uitnodiging op de mat om mee te werken aan het project Hoorn Energiepositief. 

Het is de bedoeling dat uiteindelijk op bedrijventerreinen meer energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt.

Energie-Coöperatie West-Friesland (ECWF) coördineert de actie, op verzoek van de gemeente Hoorn.

De ECWF is een initiatief van de regionale ondernemersverenigingen en werkt zonder winstoogmerk. Zij is ook de drijvende kracht achter het zonnepanelenproject op Hoorn 80, dat al in een vergevorderd stadium is.

Directeur Gerard Fit van de ECWF vertelt dat voor dertien panden van grote bedrijven hier inmiddels SDE-subsidie is toegekend (Stimulering Duurzame Energieproductie). Die krijgen in totaal 13.000 panelen op hun daken.

Behalve deze dertien bedrijfspanden op Hoorn 80 zijn er nog zo’n vijftien kleinere bedrijven die met het project willen ’meeliften’. Collectieve inkoop kan 10 tot 15 procent schelen in kostprijs. Gerard Fit van Energie-coöperatie West-Friesland denkt dat er uiteindelijk op 30 tot 35 panden zonnepanelen zullen komen.

Begin september worden verschillende leveranciers benaderd voor een offerte, anderhalve maand later valt het definitieve besluit en begin volgend jaar kunnen de panelen er op.

Van de uitbreiding van het project verwacht Fit dat op andere bedrijventerreinen al snel 30 tot 40 bedrijven zich zullen aanmelden, te beginnen op terrein Westfrisia.

Het project ’Hoorn 80 Energiepositief’ gaat ondertussen door als pionier op dit gebied. Eerder al werd hier veel bespaard door bedrijven die grootscheeps ledverlichting aanschaften. ,,Op 25 projecten realiseerden we een besparing van 600.000 kWh’’, zegt Fit. ,,Wie de laatste vijf jaar alleen kapotte lampen heeft vervangen, kan 60 tot 70 procent energie besparen en heeft zijn investering over het algemeen binnen drie jaar terugverdiend.’’

Een volgende stap is het onderzoeken van de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen, een leidingnet met water dat door bij voorbeeld aard- of restwarmte op temperatuur is gebracht.

,,We inventariseren hoe veel warmte bedrijven gebruiken en waarvoor. Er zijn ook bedrijven op Hoorn 80 die juist warmte over hebben. De ambitie is er. Op een gegeven moment liggen alle daken vol en brandt overal ledverlichting, maar zijn we nog niet energiepositief. We doen het stapje voor stapje en wat werkt kunnen we ook toepassen op andere terreinen. Hoorn 80 is een terrein met wat grotere bedrijven. Het energieverbruik is zo’n 16 procent van wat heel Hoorn gebruikt. De andere bedrijventerreinen zijn samen zo’n twee keer zo groot. In totaal zijn de bedrijventerreinen goed voor 40 procent van het totale Hoornse energieverbruik.’’

Een snelle rekensom leert Fit dat 80 hectare Hoornse bedrijfsdaken geschikt is voor zonnepanelen. ,,De beperking is vaak het geld. Het moet rendabel zijn. Voor bedrijven die liever op de productievloer investeren, is er de mogelijkheid van financial lease. Dan word je na vijftien jaar eigenaar en betaal je direct al minder dan wat je aan besparing realiseert.’’