Berichten

Doorbraak! Terugverdientijd zonnepanelen onder de vijf jaar door collectieve inkoop

Door gezamenlijk in te kopen daalt de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen naar minder dan vijf jaar. “Een spectaculaire prijsdoorbraak! Ondernemers zijn nu echt een dief van hun eigen portemonnee als ze niet verduurzamen”, stelt Gerard Fit namens Hoorn80 Energiepositief.

Het nieuws over de spectaculaire prijsdoorbraak kregen enkele tientallen geïnteresseerde ondernemers te horen tijdens een even energieke als geanimeerde ontbijtbijeenkomst van Hoorn80 Energiepositief (BE+).

Excellent welkom

Op 10 januari verzorgde Excellent Products met een ontbijt namens BE+ een zeer gastvrije ontvangst in het prachtige bedrijfsrestaurant aan de Electronweg. Het bedrijf fabriceert onder meer spanbanden. Eigenaresse Monique Ansink vertelde over de grote maatschappelijke betrokkenheid van haar bedrijf. Het maatschappelijke verantwoord ondernemen komt tot uiting in Vietnam waar Monique vooral vrouwen probeert werkgelegenheid te bieden. In de productiehallen in Hoorn wordt werk geboden aan enkele tientallen mensen met een arbeidshandicap.

BE+ streeft ernaar om het bedrijventerrein als geheel meer energie te laten opwekken dan de gezamenlijke bedrijven verbruiken. Collectieve inkoop van zonnepanelen is één van de manieren om dat doel te bereiken. Ondernemers van de Hoorn80 kregen vorig jaar de gelegenheid zich voor de collectieve inkoop in te schrijven en die mogelijkheid wordt wegens succes dit jaar herhaald.

Prijs 28% lager

Directeur Gerard Fit van ECWF (de uitvoerder van BE+) legde in een presentatie uit hoe potentiële leveranciers zijn geselecteerd en beoordeeld voor de gunning van de levering van maar liefst 18.500 zonnepanelen, goed voor een productie 2,8 miljoen kWh (het verbruik van dik 1.000 huishoudens!) per jaar. Vijf mogelijke leveranciers zijn via een puntensysteem beoordeeld op kwaliteit, energieproductiecapaciteit, onderhoudskosten, garanties en uiteraard prijs. Wat dit laatste betreft had Fit een verrassing in petto. Door samen grootschalig in te kopen valt de prijs ongeveer 28 (!) procent lager uit dan de eerste raming die met de deelnemers is besproken.

Groene stroomversnelling

De prijsdoorbraak betekent dat de investering in kwalitatief zeer hoogwaardige installaties binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Een doorbraak die met individuele inkoop nooit kan worden gerealiseerd. Het is de hoop en de verwachting dat deelnemers snel opdracht verstrekken en er al in februari kan worden gestart met het aanleggen van de installaties. Daarmee komt het verduurzamen van de Hoorn80 letterlijk in een (groene) stroomversnelling. Het leverde Fit een applaus van de ondernemers op.

Enthousiasme voor eigen energie BV

Niet alleen de veel lagere investeringskosten in zonnepanelen kon rekenen op veel bijval. Fit kreeg g ook de handen op elkaar voor de oprichting van een eigen energiebedrijf: Beplus Hoorn B.V. Daarin zal verder worden samengewerkt aan een duurzame toekomst van het bedrijventerrein door kennis, gemak, maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen onder te brengen bij een eigen BV, van en voor de ondernemers op het bedrijventerrein. Gelet op de enthousiaste reacties zal dit bedrijf er zeker komen. Daarover later meer. Indien u (alsnog) wil meedoen aan de collectieve inkoop van zonnepanelen op de Hoorn80 (of ander bedrijventerrein) helpt ECWF u graag verder.

Volg ons op Facebook

Hoorn80 Energiepositief is van en voor ondernemers. U kunt ons ook volgen op onze eigen Facebook-pagina.

Energie-positieve voornemens voor 2019

Goede voornemens van Noord-Hollandse bedrijventerreinen: leg afspraken met energie-producerende bedrijventerreinen vast en versnel verduurzamen.

Een aantal deelnemers van BE+ werkt op dit met de overheid en het bedrijfsleven aan de totstandkoming van een convenant energie-producerende bedrijventerreinen. BE+ houdt zich bezig met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland en wil 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken. De Noord-Hollandse bedrijventerreinen Hoorn 80 en de Alkmaarse Boekelermeer zijn koplopers van BE+.

Sterke organisatie

Door afspraken vast te leggen hoopt BE+ dat er sneller concrete plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Door een sterke organisatie neer te zetten, kan ook kennisdeling makkelijker plaatsvinden. Binnen een actief netwerk worden best practices gedeeld en succesvolle projecten in het zonnetje gezet. En dat inspireert weer andere ondernemers.Een Trip Advisor-achtige site waarop deelnemers projecten kunnen beoordelen, draagt bij aan onderlinge uitwisseling van ervaringen. Een competitie-element stimuleert ondernemers om hun beste beentje voor te zetten.

De twee Noord-Hollandse deelnemers zijn al sterk georganiseerd als respectievelijk Hoorn80 Energiepositief(uitvoering: ECWF) en Boekelermeer Energiepositief (uitvoering: EPA). De uitvoerende zusterorganisaties EPA en ECWF hebben al de eerste succesvolle projecten in uitvoering, waaronder grootschalige collectieve inkoop van zonnepanelen.

Wetgeving belemmerend

Wet- en regelgeving die is gericht op verduurzaming staat soms verduurzaming in de weg.  Dat projecten met een terugverdientijd boven de vijf jaar niet verplicht worden gesteld, belemmert bijvoorbeeld het lange-termijn denken. Terwijl een visie op de toekomst juist nodig is structurele verduurzaming te verwezenlijken. Verder is handhaving van de regels een knelpunt; omgevingsdiensten hebben weinig zicht op wat gebeurt op bedrijventerreinen. Aanpassing van regels en betere handhaving zouden  in een convenant kunnen worden vastgelegd. Op die manier kan het energiepositief maken van bedrijventerrein worden versneld.

Verbinden en ontzorgen

Deelnemers zijn het er over eens dat het commitment op ambities, doelen en aanpak duidelijk gedefinieerd moet zijn in het convenant. “Energie neutraal in 2050” lijkt een goede stip op de horizon. De belangrijkste taak voor BE+ is, onder meer via EPA en ECWF, de organisatiegraad te versterken, bedrijven te verbinden en ondernemers te ontzorgen en het aanbieden van instrumenten die resultaten meten en processen versnellen.  Het convenant kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben als het gaat om bewustwording, het vergroten van het netwerk, onderlinge communicatie en financiering van projecten. TNO gaat met deze input van betrokken partijen verder met het ontwikkelen van het convenant.

Breek! Heel ondernemend Hoorn energiepositief! En besparen maar!

, ,

Nog een paar dagen!

En dan worden alle ondernemers op de bedrijventerreinen in Hoorn uitgenodigd om mee te doen aan de collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Het project ‘energiepositief’ begon op Hoorn 80. Breek: Het wordt nu uitgebreid naar heel Hoorn: om te beginnen met de uitdaging om zoveel mogelijk platte daken van zonnepanelen te voorzien. Voor bedrijven betekent dit een buitenkans! Niet alleen wordt er structureel bespaard op de energierekening. De collectieve inkoop betekent ook nog eens een besparing van 10-15 procent op de investering.

Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF – voert het project uit) kan ook de financiering regelen. Ook bij financiering besparen de deelnemers direct op de energierekening.

Het Noordhollands Dagblad pakt dit positieve nieuws als eerste op en bracht op het op woensdag 1 augustus de voorpagina!

Ondernemers die niet willen wachten op uitnodigingbrief kunnen nu al contact op nemen voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak: 0229 – 71 43 10 of info@ecwf.nl 

Hieronder de complete tekst van het artikel in het Noordhollands Dagblad van verslaggever Eric Molenaar – met dank:

De collectieve inkoopactie van zonnepanelen op het Hoornse bedrijventerrein Hoorn 80 wordt uitgebreid naar alle bedrijventerreinen in Hoorn. Zo’n negenhonderd bedrijven krijgen binnenkort een uitnodiging op de mat om mee te werken aan het project Hoorn Energiepositief. 

Het is de bedoeling dat uiteindelijk op bedrijventerreinen meer energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt.

Energie-Coöperatie West-Friesland (ECWF) coördineert de actie, op verzoek van de gemeente Hoorn.

De ECWF is een initiatief van de regionale ondernemersverenigingen en werkt zonder winstoogmerk. Zij is ook de drijvende kracht achter het zonnepanelenproject op Hoorn 80, dat al in een vergevorderd stadium is.

Directeur Gerard Fit van de ECWF vertelt dat voor dertien panden van grote bedrijven hier inmiddels SDE-subsidie is toegekend (Stimulering Duurzame Energieproductie). Die krijgen in totaal 13.000 panelen op hun daken.

Behalve deze dertien bedrijfspanden op Hoorn 80 zijn er nog zo’n vijftien kleinere bedrijven die met het project willen ’meeliften’. Collectieve inkoop kan 10 tot 15 procent schelen in kostprijs. Gerard Fit van Energie-coöperatie West-Friesland denkt dat er uiteindelijk op 30 tot 35 panden zonnepanelen zullen komen.

Begin september worden verschillende leveranciers benaderd voor een offerte, anderhalve maand later valt het definitieve besluit en begin volgend jaar kunnen de panelen er op.

Van de uitbreiding van het project verwacht Fit dat op andere bedrijventerreinen al snel 30 tot 40 bedrijven zich zullen aanmelden, te beginnen op terrein Westfrisia.

Het project ’Hoorn 80 Energiepositief’ gaat ondertussen door als pionier op dit gebied. Eerder al werd hier veel bespaard door bedrijven die grootscheeps ledverlichting aanschaften. ,,Op 25 projecten realiseerden we een besparing van 600.000 kWh’’, zegt Fit. ,,Wie de laatste vijf jaar alleen kapotte lampen heeft vervangen, kan 60 tot 70 procent energie besparen en heeft zijn investering over het algemeen binnen drie jaar terugverdiend.’’

Een volgende stap is het onderzoeken van de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen, een leidingnet met water dat door bij voorbeeld aard- of restwarmte op temperatuur is gebracht.

,,We inventariseren hoe veel warmte bedrijven gebruiken en waarvoor. Er zijn ook bedrijven op Hoorn 80 die juist warmte over hebben. De ambitie is er. Op een gegeven moment liggen alle daken vol en brandt overal ledverlichting, maar zijn we nog niet energiepositief. We doen het stapje voor stapje en wat werkt kunnen we ook toepassen op andere terreinen. Hoorn 80 is een terrein met wat grotere bedrijven. Het energieverbruik is zo’n 16 procent van wat heel Hoorn gebruikt. De andere bedrijventerreinen zijn samen zo’n twee keer zo groot. In totaal zijn de bedrijventerreinen goed voor 40 procent van het totale Hoornse energieverbruik.’’

Een snelle rekensom leert Fit dat 80 hectare Hoornse bedrijfsdaken geschikt is voor zonnepanelen. ,,De beperking is vaak het geld. Het moet rendabel zijn. Voor bedrijven die liever op de productievloer investeren, is er de mogelijkheid van financial lease. Dan word je na vijftien jaar eigenaar en betaal je direct al minder dan wat je aan besparing realiseert.’’