Wat is HN80E+?

HN80E+ positieve energie op Hoorn 80

Als het aan de ondernemers en hun vertegenwoordigers ligt, levert Hoorn 80 binnen vijf jaar méér energie dan het verbruikt. Het project betekent een grote impuls voor het vestigingsklimaat op het bedrijventerrein. Met HN80E+ zit ons bedrijventerrein in de kopgroep van het zeer ambitieuze project ‘Bedrijventerreinen Energiepositief’ (BE+) – zie filmpje hiernaast. Dit levert kostenbesparing én milieuwinst  op. Tegelijk betekent dit een enorme impuls voor de economie van West-Friesland. Het project startte begin 2017.  Veel deelnemers verduurzamen nu al en besparen flink op hun energierekening. Een schone, maatschappelijk verantwoorde reputatie van Hoorn 80 is ook nog eens goed voor de waarde van het vastgoed. Via dit project worden miljoenen geïnvesteerd in Hoorn;  werk voor installateurs, adviseurs, aannemers en andere bedrijven.

HN80E+ energiepositief wordt ondersteund door het regionale bedrijfsleven via de Hoornse Ondernemers Compagnie, Westfriese Bedrijven Groep, Parkmanagement Hoorn, de Provincie Noord-Holland en gemeente Hoorn steunen het project. De uitvoering wordt verzorgd door de Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF).

Meedoen 

Dat kan! Ieder bedrijf op Hoorn 80 kan met 50% korting een energiescan laten uitvoeren. Dat is de eerste stap. De kosten bedragen slechts € 250 en dat geeft u volledig inzicht in wat u met welke investeringen kunt besparen en bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en CO2 uitstoot vannHN80. Mail uw gegevens o.v.v. HN80 naar info@ecwf.nl en er wordt contact met u opgenomen!

Zit uw bedrijf op Hoorn 80  en wilt u aan de slag met verduurzaming? Wij helpen u graag verder. Mail ons: info@ecwf.nl .

Waarom HN80E+?

Vandaag zorgen voor de wereld van morgen. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele brandstoffen (die nu nog voor zo’n 94% van de totale energievoorziening zorgen) raken uitgeput. De grootste verduurzamingsslag valt te halen bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van het MKB heeft al daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie.

Wanneer we 250 bedrijventerreinen verduurzamen kunnen we een grote inhaalslag maken. Er zijn al verschillende initiatieven op het gebied van verduurzaming, maar dit zijn vaak kleinschalige projecten.

Hoorn 80 is met negen andere bedrijventerreinen geselecteerd om als eerste energiepositief te gaan worden. De ambitie is dat door de bedrijven meer energie wordt geproduceerd dan verbruikt. Dat lijkt misschien onmogelijk maar als alle bedrijven meewerken is dat gewoon haalbaar. Om te beginnen door energie te besparen. Denk aan Ledverlichting, isolatie en andere besparende maatregelen. Wat je niet verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Daarnaast energie opwekken: zonnepanelen, warmtepompen,  warmtenet, een biomassacentrale tot aan windmolens behoren tot de mogelijkheden. Waar mogelijk bundelen we de krachten – ook omdat dat scheelt in de kosten – maar uiteraard zullen veel bedrijven het met onze hulp zelfstandig kunnen doen. Met al die platte daken liggen zonne-installaties natuurlijk erg voor de hand. Laten we deze uitdaging aangaan!

Dat kan! Ieder bedrijf op Hoorn 80 kan met 50% korting een energiescan laten uitvoeren. Dat is de eerste stap. De kosten bedragen slechts € 250 en dat geeft u volledig inzicht in wat u met welke investeringen kunt besparen en bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en CO2 uitstoot van HN80. Mail uw gegevens o.v.v. HN80 naar info@ecwf.nl en er wordt contact met u opgenomen!

Illustratie: besparingspotentieel door invoering zonnestroom op Hoorn 80

Hoe werkt het?

De eerste stap is om een energiescan te laten uitvoeren.  Het TNO heeft voor ieder bedrijf op Hoorn 80 globaal het energieverbruik in kaart gebracht. Er blijkt veel te winnen voor het milieu. HN80E+  adviseert de bedrijven over met welke maatregel ze wat kunnen besparen en in welke tijd ze dat terugverdienen. Daar zit veel laaghangend fruit tussen, wat snel geld oplevert.  Die opbrengsten maken het mogelijk om ook dieper te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Er is een energiescan nodig om per bedrijf nog gedetailleerder een besparingsplan uit te werken. Omdat de initiatiefnemer van HN80+ de helft betaalt, kost de scan slechts € 250. HN80+ kan daarbij de volledige financiering regelen en dat kan meestal worden terugbetaald uit besparing op de energiekosten. Uiteraard staat het de bedrijven vrij om zelf de investering op te brengen. U kunt hier de energiescan aanvragen.

Ook collectieve milieuwinst

Naast maatregelen per individueel bedrijf blijkt dat ook collectief veel (milieu)winst valt te halen. Het te veel aan warmte van het ene bedrijf kan worden gebruikt voor het andere bedrijf. Er wordt gedacht aan een biomassacentrale of opslag voor energie dat bijvoorbeeld via zonnepanelen op het terrein wordt opgewekt. Mulder: ‘Einddoel is dus dat we op Hoorn 80 meer energie opwekken dat we zelf verbruiken. Technisch kan het, het is nu aan de ondernemers om het te willen.’

Projectleider Gerard Fit was namens de Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF) zeer tevreden over de aftrapbijeenkomst: ‘We zien nu wat we kunnen bereiken. Er kan 57 miljoen worden geinvesteerd en dat brengt de bedrijven gezamenlijk zo’n vijf miljoen aan besparingen op per jaar. Denk eens aan de positieve effecten voor de werkgelegenheid. En daarbij hoeven de bedrijven niet uit eigen middelen te financieren. Van elk bedrijf hebben we het globaal het verbruik in beeld. Voor een klein bedrag per onderneming gaan we met een energiescan kijken wat de beste maatregelen zijn. De bal ligt op de stip en de ondernemers hoeven ‘m alleen maar in te schieten. Geld om te financieren is er ook. We kunnen morgen beginnen. En ondertussen werken we door aan collectieve voorzieningen. Het is een groot vliegwiel dat nu moet gaan draaien.’

Meedoen?

Dat kan. Ieder bedrijf op Hoorn 80 kan met 50% korting een energiescan laten uitvoeren. Dat is de eerste stap. De kosten bedragen slechts € 250 en dat geeft u volledig inzicht in wat u met welke investeringen kunt besparen. Pas daarna beslist u of u meedoet. Mail uw gegevens o.v.v. HN80 naar info@ecwf.nl en er wordt contact met u opgenomen!